Financijska izvješća

Povezani pojmovi: Godišnje izvješće; Revizije, vanjske; Bilance stanja; Izvještaji o novčanom tijeku; Izvještaji o dobiti ...

Diskontirani novčani tijek

Analiza diskontiranog novčanog toka (DCF) tehnika je za određivanje vrijednosti poduzeća danas u svjetlu njegovih novčanih prinosa u budućnosti. Rutinski ga koriste ljudi koji kupuju posao. Temelji se na novčanom toku jer će se zbrajati budući tijek novca iz poslovanja. To se zove...

Ciklus pretvorbe gotovine

Ciklus konverzije gotovine (CCC) ključno je mjerilo likvidnosti malog poduzeća. Ciklus pretvorbe gotovine predstavlja broj dana između plaćanja sirovina ili robe koja se preprodaje i primanja gotovine od prodaje robe koja je izrađena od te sirovine ili je kupljena za daljnju prodaju. The ...

Marža dobiti

Povezani uvjeti: Financijski pokazatelji ...

Proračun za oglašavanje

Savjeti za proračun i pregovaranje, plus promotivni alati za oglašavanje.