Slijedite Leader: Management šetnjom

Često se organizacije nađu u sljedećim neprilikama: Misija je uspostavljena i željena ponašanja su identificirana i dogovorena, ali ipak ostaje nepovezanost između vodstva i osoblja.