JPP je bez novca. Evo plana B

Za neka bi poduzeća novi program kreditiranja glavne ulice Federalne rezerve mogao biti još jedna prilika da odmah dođu do potrebnog novca.